ประตูหน้าต่าง และ ผลิตภัณฑ์ของเรา

 

อลูมิเนียม (Aluminium)

   ปัจจุบันอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก เนื่องจากอลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่โดดเด่นไม่เหมือนโลหะชนิดอื่นๆ คือ

 • มีน้ำหนักที่เบา (Lightweight)
 • มีความทนทานสูง (High Strength)
 • ขึ้นรูปง่ายกว่า (Superior Malleability)
 • นำมาตัดประกอบได้ง่าย (Easy Machining)
 • ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม (Excellent Corrosion Resistance)
 • มีค่าการนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี (Good Thermal and Electrical Conductivity)
 • สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใหม่ได้ (Very Easy to Recycle)

น้ำหนัก (Weight)

   อลูมิเนียมหนักเพียง 1 ใน 3 ของน้ำหนักเหล็ก

ความแข็งแรง (Strength)

   อลูมิเนียมมีคุณสมบัติแตกต่างจากเหล็ก อลูมิเนียมไม่ได้เปราะที่อุณหภูมิต่ำแต่จะทำให้อลูมิเนียมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าที่อุณหภูมิสูงความแข็งแรงของอลูมิเนียมจะลดลง ที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 100 C ความแข็งแรงของอลูมิเนียมมีค่าความแข็งแรงลดลง

การขยายตัวเชิงเส้น (Linear Expansion)

   เมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่นๆ อลูมิเนียมมีค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเชิงเส้นที่ค่อนข้างมาก สิ่งนี้จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงในการออกแบบงานบางประเภท เช่น ชุดที่ประกอบร่วมกัน เครื่องจักร อุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น เนื่องจากในการนำมาประกอบร่วมกันอาจเกิดการขยายตัวของอลูมิเนียม อาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นงานได้

การขึ้นรูปชิ้นงาน (Machining)

   อลูมิเนียมนำมาขึ้นรูปได้ง่ายโดยใช้วิธีการขึ้นรูปที่นิยม ได้แก่ การกัด (milling), การเจาะ (drilling), การตัด (cutting), การตอก (punching), การดัด (bending) ฯลฯ

การชุบเคลือบโลหะ (Corrosion Resistance)

   คือ การทำให้อลูมิเนียมเกิดออกไซด์ที่ผิว เป็นการเพิ่มความหนาของชั้นออกไซด์ ดังนั้นจะทำให้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการป้องกันการกัดกร่อนตามธรรมชาติได้ ซึ่งอลูมิเนียมจะถูกนำมาใช้งานกลางแจ้ง ความหนาจะอยู่ระหว่าง 15 - 25 ไมครอน (ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและความเสี่ยงของการกัดกร่อน) ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไป อลูมิเนียมมีความทนทานเป็นอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและกรดเล็กน้อย

ปลอดภัยจากสารตะกั่ว (Zero toxicity)

   อลูมิเนียมเป็นธาตุที่พบมากที่สุดในเปลือกโลกต่อจากออกซิเจนและซิลิกอน ดังนั้น สารประกอบอลูมิเนียมยังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และอันตรายจากสารเคมีต่างๆ

 • sliding windows imageหน้าต่างบานเลื่อน
 • sliding doors imageประตูบานเลื่อนprev product type 3
 •  แบบหน้าต่างบานเปิด
 • swing doors imageประตูบานเปิด
 • bi-folding doors image บานเฟี้ยม
 • solar shading imageระแนงกันแดด
 • louvre windows imageหน้าต่างบานเกล็ด
 • insect screen image มุ้งลวด
 • rail and handrail imageรั้วอลูมิเนียม