หน้าต่างบานเลื่อน (SLIDING WINDOWS)

คุณลักษณะเด่น หน้าต่างบานเลื่อน WINSUITE
  • มีรูปแบบมากมายหลากหลายสีสัน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย
  • รองรับกระจกที่มีน้ำหน้กมากขึ้น ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง
  • ใช้งานง่ายการบำรักษาไม่ยุ่งยากสะดวกสบายต่อการประกอบติดตั้ง
  • เพื่อระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยระบบ Multi - Point Lock
  • ระบบการระบายน้ำที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าทั่วไป

WidthHeight
Sliding Windows Min 500 mm./per pane 500 mm.
Max /1200mm./per pane 2000 mm.

Configuration

Sliding Windows
 รปแบบหนาตาง


หนาตาง


Sliding Windows
Water Tightness 150 Pa
Air Permeability 600 Pa
Wind Resistance 2000 Pa