ประตูบานเฟี้ยม (Bi-Folding doors)

คุณลักษณะเด่น ประตูบานเฟี้ยม WINSUITE            

ทางเลือกใหม่ในการสร้างบรรยากาศภายในบ้านเชื่อมต่อบรรยากาศระหว่างภายนอกและภายในบ้านเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมีกรอบหน้าต่าง มาเป็นตัวปิดกั้น ระบบ Multi-Point Lock ภายใน ประตูบานเฟี้ยม ของ AB&W นั้นเลือกอุปกรณ์ล้อเลื่อนที่มีคุณภาพสูงทำให้หมดปัญหาการสะดุด ไม่คล่องตัวเวลาเปิด-ปิดและยังสามารถเปิดเข้าออกได้จากทั้งภายในและภายนอกทำให้สามารถเปิดกว้างรับบรรยากาศภายนอกได้อย่างเต็มที่

WidthHeight
Bi-folding Min 500 mm./per leaf 1500 mm.
Max 900 mm./per leaf 3000 mm.
* Max 90 kg.

Configuration

Bi-Folding doors

Configuration BI-Folding doors

 

 

เฟยม