ระแนงกันแดด (Solar shading)

         ระแนงกันแดดเป็นสิ่งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่ง เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลาย เมื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับติดตั้ง ทำให้ระแนงกันแดด ที่ดูธรรมดาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มความ แตกต่างและความสวยงาม ระแนงกันแดดมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงาน ภายในบ้านอีกด้วย ปัจจุบันการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานได้รับ ความนิยมสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการเลือกวัสดุและส่วนประกอบ ภายในบ้าน การเลือกใช้ระแนงกันแดดที่ดีมีส่วนช่วยในการลดค่าความแรง ของแสงแดด ที่จะเข้ามาสู่ตัวอาคารให้น้อยลง จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ต่อสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน

       AB&W offers architects and fabricators multifunctional construction materials cater for an extensive range of a building's envelope, from roof covers to wall facing and glazed surfaces. They include sun protection devices like sun shades and architectural additions such as balustrades.

        ผลิตภัณฑ์ของ AB&W ทุกชิ้นมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นออกไป ด้วยระบบการผลิตที่ได้รับ มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพทางด้านความปลอดภัย รวมถึงการเลือกสรร อลูมิเนียมคุณภาพสูงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อตอบรับทุกสไตล์ และอารมณ์ของบ้านพร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจต่อผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน

The concern for energy management in buildings is a relatively recent phenomenon. In the past few decades it has become clear to everyone that issues involving energy-saving constructions are much more complex than just good insulation and providing unlimited access to sunrays. One of the most important challenges is the control over direct sunlight that penetrates the glass. When sunrays fall on a window a portion of them is reflected, a portion penetrates and a portion is absorbed by the glass. The latter portion of solar heat gain is converted into heat that subsequently radiates on both sides of the glass. When the glazing is protected by shading, the number of sunrays penetrating the glass and shading decrease considerably whilst the reflected sunrays increase. In the design stage the building is to be protected as efficiently as possible against direct solar heat gain. A good balance is required between the shading capacity and a maximum input of daylight.

 

Configuration

Solar shading

 

ระแนง