ประตูบานเปิด (Opening doors)

คุณลักษณะเด่น ประตูบานเปิด  (WINSUITE)

  • ออกแบบตามมาตรฐานออสเตรเลีย ง่ายต่อการประกอบติดตั้ง
  • ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
  • ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก- มีระบบล็อคได้มาตรฐาน Multi-Point Lock
  • ออกแบบให้มีการประกอบเข้ามุม เพื่อเสริมความแข็งแรง
  • ออกแบบให้มีพื้นที่ลาดเอียงเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเสริมด้วยยาง EPDM เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

Configuration

รูปแบบประตูบานเปิด

Untitled 1

Untitled 1          

ประตูบานเปิด ( บานเดี่ยว )
WidthHeight
Opening doors Min 850 mm./per leaf 1800 mm.
Max 1200 mm./per leaf 3000 mm.มาตรฐานทางเทคนิค(Performance)
Water Tightness 150 Pa
Wind Resistance

2000 Pa